Skip to main content

Oppimisympäristöselvitys sai tulisen vastaanoton

Salossa tehty oppimisympäristöselvitys kuohuttaa ennen tuloaan päätöksentekoon. Selvitystä esiteltiin kuntalaistilaisuudessa maanantaina: entisen AMK:n auditoriossa oli paljon tyhjiä penkkejä, mutta tulistuneita puheenvuoroja ja kannanottoja riitti silti yli tilaisuudelle varatun ajan. 

Teijon alueen edustajia oli mukana tilaisuudessa riviksi asti; selvitystä laatinut työryhmä on linjannut, että sekä Teijon koulu että päiväkoti olisivat lopetuslistalla.
Mathidelilainen Tomi Järvinen viittasi yhdistymissopimuksessa mainittuihin oppilasmääriin ja kysyi, onko verorahoja käytetty kaupunkistrategian vastaiseen selvitykseen.
Apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä totesi, että sopimuksen tekemisen jälkeen olosuhteet ovat muuttuneet merkittävästi ja palveluverkkoa on pakko tarkastella. Niemelä ja lasten ja nuorten palveluiden päällikkö Pia Setälä viittasivat väen vähenemisestä kertoviin oppilas- ja väestöennusteisiin useaan otteeseen, samoin talouden sopeutustarpeeseen.
–Eikä Salo ole tämän haasteen edessä yksin, korosti Setälä.

Teijolainen Marja-Sisko Ranta peräsi taistelutahtoa ja vaihtoehtoja ja harmitteli, että laskevien ennusteiden rinnalla ei ole kehitelty kasvuskenaariota.
–Kuuleman mukaan nyt oli ensimmäinen kerta, kun Teijon koulua ei oltu matkamessuilla kehuttu, kun sen jatkosta ei ole varmuutta.
Ranta muistutti, että koulun loppu tekee ison loven myös VisitSalo-brandiin. Hän totesi, että varmoja poismuuttajia on tiedossa perhekaupalla, jos koulu ovensa sulkee.

Työryhmän puheenjohtaja Annika Viitanen totesi, että osa taistelutahtoa on se, että puhutaan myös ikävistä asioista ja halutaan luoda askelmerkkejä koulujen kehittämiseen.

Peppi Laine Hajalasta kantoi huolta maataloudesta. Hän kertoi yliopistossa opiskelevan lapsensa todenneen koulun lakkautusuhasta kuultuaan, että kylään ei sitten voikaan muuttaa takaisin. Laine totesi, että maatalousalalle on muutenkin vaikeaa saada tekijöitä.

Ville Tiainen Teijolta totesi kylän päiväkodin olevan täysi jo nyt ja kylään muuttaneita olevan. Varhaiskasvatuspäällikkö Anna Karlsson totesi ennusteiden olevan laskevia. Setälä totesi puolestaan, että koulujen on linjattu jatkossa olevan kolmiopettajaisia.

Sanna Talvia Kaivolasta moitti, että valmistelua on tehty laput silmillä. Hän ihmetteli etenkin Teijon koulun lakkautuspuheita ja halusi tietää, mitä ovat pienten koulujen pedagogiset pulmat.

Koko juttu 23.1. lehdessä.

Jaa artikkeli: