Skip to main content

Omya antaisi kaivoksen täyttyä vedellä, kuilut suljettaisiin ihmisiltä iäksi, lepakoille jäisi aiempaa pienempi soppi

Förbyn kaivos hiljeni vuonna 2010. Kuva on aivan toiminnan loppumetreiltä.

Förbyn kalkkikaivoksen osalta saattaa olla lähellä tai jo takana se hetki, jolloin kaivoksessa käy viimeinen ihminen ikinä.

Karl Forsström Ab louhi Förbystä kalkkia vuoteen 2010 asti ja sitä rikasti samalla alueella toiminut Omya Oy.

Se sai vuonna 2005 ympäristöluvan rikastushiekan sijoittamiseksi Karl Forsström Ab:n kaivokseen.   Vuosien 2008-2020 aikana kaivokseen on pumpattu tätä silikaattikiveä yli 800 000 tonnia.

Nyt Omya hakee ympäristölupaan muutos- ja lopetuslupaa.  Rikastuskiveä ei enää synny, sillä rikastamo suljettiin vuonna 2020.  Nyt yrityksen tarkoituksena on uuden luvan myötä antaa kaivoksen loppuosan pikkuhiljaa täyttyä pinta- ja pohjavesillä ja samalla sulkea tilat niin, että niissä ei enää käydä.

Vielä toistaiseksi voimassa olevan luvan ehdoissa on mainittu, että kaivokseen kertyvät vedet on pumpattava niin, että 230 -tasoa eli 230 metrin syvyyttä ylempänä olevat kaivoksen osat pysyvät kuivina. Kaivoksessa ei ole käyty vuoden 2021 jälkeen. Omya Oy toteaa, että jos pumppaamista jatketaan, kaivoksessa on välillä myös käytävä esimerkiksi huoltotöissä.  Vesinäyte kaivoksesta on haettu viimeksi vuonna 2021 ja tällöin on todettu, että siihen sisältyy liian iso henkilöturvallisuusriski.   Näin turvallisimmaksi vaihtoehdoksi katsotaan se, että pumppaaminen loppuu.

Turvallisuusasioihin kiinnittää huomiota lausunnossaan myös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.  Se toteaa, että jos ylimpiä kaivostiloja haluttaisiin pitää kuivana, olisi vinokuilun ja rakennettavan pumppuaseman kalliotiloja vahvistettava eri tavoin.

Jos aluehallintovirasto myöntyy muutoksiin, luolastoissa liikkuisivat jatkossa ainoastaan lepakot ja nekin aiempaa pienemmissä tiloissa.

Förbyn kaivos on merkittävä lepakoiden talvehtimispaikka, missä on tavattu neljää yleisintä lepakkolajia ja merkkejä myös harvinaisesta ripsisiipasta.  Kaivoksen täyttäminen vedellä heikentäisi lepakoiden talvehtimispaikkoja.  Luonnonsuojelulain mukaan Ely-keskus voi myöntää luvan poiketa tästä kiellosta, jos poikkeus ei haittaa suojelua ja siihen on perusteet esimerkiksi kansanterveyden tai yleisen turvallisuuden tähden.   Nyt Ely katsoo, että turvallisuussyyt ovat peruste heikentämiseen.

Jaa artikkeli: