Skip to main content

Omaishoidon tuesta aiotaan leikata 200 000 e

Salon sosiaali- ja terveyslautakunnan ensi vuoden talousarviosta aiotaan niistää noin kaksi miljoonaa euroa.
Ensi vuoden talousarviosta on tippumassa pois muun muassa 1,5 miljoonaa euroa erikoissairaanhoidon ostopalveluita ja 200 000 euroa omaishoidon tuesta, jonka määrä palaa vuoden 2011 tasolle. Samoin suun terveydenhuollosta vähennetään 200 000 euroa eli noin kahden työparin verran.

Vastaavasti talousarvioon lisätään 500 0000 euroa työmarkkinatuen kuntaosuuteen. .
Kajalan mielenterveysyksikköön ei aiota perustaa kolmea uutta tointa vaan vaan ne aiotaan ottaa vanhuspalveluista kolme tointa siirtämällä.
Lautakunta käsittelee talousarviota ensi keskiviikkona.

Jaa artikkeli: