Skip to main content

Niksaaresta halutaan jätevedet kaupungin puhdistamolle

Niksaaressa halutaan jätevedet kauas rannasta, kaupungin puhdistamoon saakka.

Kolme saaren mökkiläistä perusti viime viikolla vesihuolto-osuuskunnan. Osuuskunta lähtee selvittämään mahdollisuuksia saada jätevedet viemäriverkkoon ja juomavettä saareen.

Kaiken takana on huoli lähiympäristöstä.
–Meillä on hyvin voimakkaat luonnonsuojeluun liittyvät perusteet, sanoo Jukka Linkola, yksi hankkeen alkuunpanijoista.
Niksaarta ympäröivä vesialue on herkkää.

Lisäksi Niksaaren eteläpuolella pengertiessä ei ole virtausaukkoja. Pohjoispuolelle kulvertti asennettiin 80-luvulla.
Linkola ei usko perinteisten imeytyskenttien toimivan kovin hyvin saaressa, missä peruskallio on lähellä manpintaa.

Hanke lähti liikkeelle laajalla asukaskyselyllä. Kyselyn perusteella koko saaren käsittävää verkkoa ei heti tule.
–Kiinnostuneita oli, mutta niiden väliin jäi monta ei kiinnostunutta kiinteistöä. Osa oli hiljan investoinut kiinteistökohtaiseen järjestelmään.
Niksaaren vesihuolto-osuuskunta, NVOK, on oikeastaan infra-osuuskunta.  Kun siirtoviemäristä tulee totta, samaan kaivantoon pannaan putki puhtaalle vedelle, viereen tiputetaan valokuitu ja ehkä sähkökaapeli.

Jaa artikkeli: