Skip to main content

Metsänomistajia innostetaan suojelualueiden perustamiseen

Metsänomistajia houkutellaan Salon seudulla nyt suojelualueiden perustajiksi.  Salon seudun metsänomistajia kierrätettiin tiistaina metsäretkellä muun muassa Särkisalon Petussa.

Salometso –hanke on järjestänyt kesän mittaan useita retkiä eri metsäkohteisiin Salon alueella. Retkien kautta halutaan kiinnittää metsänomistajien huomio sellaisiin metsätyyppeihin, joita voitaisiin hakea suojelualueeksi METSO-ohjelmassa. Toisaalta metsäluonnosta kiinnostuneet on haluttu myös tutustuttaa paikallisiin metsäkohteisiin asiantuntijoiden opastuksella.

–Metsänomistaja voi pyytää tarjouksen suojelualueen perustamisesta. Pyynnön perusteella selvitetään, onko metsässä sellaisia luonnonarvoja, jonka perusteella sitä voitaisiin hakea suojelualueeksi. Tarjouksen pyytäminen ei vielä sido mihinkään, kertoo Salometso –hankkeen projektikoordinaattori Niina Ruuska.

Selvitysten tekemisen ja hyväksynnän jälkeen omistaja voi myydä alueen valtiolle tai vaihtoehtoisesti perustaa mailleen yksityisen suojelualueen.  Suojelualueina voitaisiin hyväksyä esimerkiksi lehtoja, runsaslahopuustoisia kangasmetsiä ja kalkkikallioilla kasvavia metsiä.
Etenkin viimeksi mainittuja on tällä seudulla runsaasti.  
–Perimmäinen tavoite on metsäisten luontotyyppien monimuotoisuuden säilyttäminen, toteaa Niina Ruuska.

Jaa artikkeli: