Skip to main content

Matildanjärven pohjapato pysyy

Matildanjärven eteläosan pohjapatoa ei näillä näkymin poisteta. Asiassa teki hallitusaloitteen helmikuussa Saku Nikkanen (sd) ja aloitteen mukana oli kirje, jossa joukko kyläläisiä esitti huolensa järven tilasta.  Paikallinen näkemys on, että järven pohjapato on syypää järven pohjan humuskerrokseen ja järven muutenkin heikentyneeseen tilaan.   Esityksenä oli, että pohjapato purettaisiin ja järven vedenpinnan korkeutta ohjattaisiin säännöstelypadolla, joka sallisi esimerkiksi pohjan humuksen virrata pois järvestä. 

Pohjapadon omistaa Metsähallitus, joka on todennut, että järven pinnan nosto ei ratkaisisi humusongelmaa ja että pohjapato vaikuttaa myös ympäröiviin vesiin.  Ely-keskus on samoilla linjoilla: sen mukaan säännöstelypatoon palaamisella ei olisi merkitystä järven ekologiseen tilaan, joka on humuksesta huolimatta todettu hyväksi.  Salon ympäristönsuojelu toteaa, että Metsähallituksen kanssa olisi sovittava erikseen asiasta, jos kaupunki toimisi luvanhakijana patohankkeessa ja vastaisi padosta Metsähallituksen alueella.   Koska Metsähallitus ei ole suopea padon muuttamiselle, ei kaupungilla ole edellytyksiä jatkaa asian eteenpäin viemistä neuvotteluteitse. 

Jaa artikkeli: