Skip to main content

Mathildedaliin rakennetaan lisää kevytväylää

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi tiistaina Mathildedalin Tullintien kaavamuutoksen luonnoksen. Muutoksessa tarkistetaan olemassa olevaa kaavaa muun muassa tonttien osalta, mutta merkittävin muutos on kevytväylän jatkuminen Matildanjärven tienhaaraan.

Kevytväylää on nyt Bremerintieltä Tennistielle. Vaihtoehtoja on kaksi. Ensimmäisessä koko väylä rakennetaan Tullintien pohjoispuolelle. Vaihtoehto kurittaisi tonttien aitoja ja istutuksia, mutta olisi kulkijoiden kannalta turvallisempi.

Toisessa vaihtoehdossa kevytväylä siirtyisi Tullintien eteläpuolelle Sofiankujan kohdalla korotettua suojatietä pitkin ja palaisi Matildanjärven tielle niin ikään korotettua suojatietä pitkin.
Kahden lähellä tietä olevan talon väliin kevytväylää ei suunnitelmissa saatu mahtumaan kuin kaventamalla ajorata yksikaistaiseksi. Korotetun kavennuksen uskotaan laskevan myös ajonopeuksia Tullintiellä. Väylän hinnaksi on arvioitu vaihtoehdosta riippuen 220-240 000 euroa. Kaupunkikehityslautakunta ei ottanut kantaa, kumpi vaihtoehto on parempi. Kaavaluonnos tulee seuraavaksi nähtäväksi.

Jaa artikkeli: