Skip to main content

Maassamme liian vähän sairasautoja

Maassamme on tällä hetkellä noin 150 sairasautoa. Määrää pidetään liian pienenä sairaskuljetuksen kokonaistarvetta silmällä pitäen. Pitäisi olla lähes 200, jotta sairasautokuljetuksen vähimmäistavoite, 1 sairasauto jokaista sairaskuljetusaluetta kohti tulisi toteutetuksi.  Sairasautojen lukumäärä ei vuoden sisällä ole sanottavastikaan lisääntynyt lähinnä siitä johtuen, että kuntien rahavarat ovat olleet varsin tiukalla suurten työttömyys- y.m. menojen vuoksi. Teollisuuslaitokset ovat hankkineet jonkin sairasauton ja Suomen Punaisen Ristin erikoiskeräyksellä saadut 5 sairasautoa ovat tulleet tervetulleena lisänä sairasautokantaamme.
SPR on omalta osaltaan koettanut edesauttaa tilannetta sijoittamalla omat sairasautonsa niille alueille, missä tarve ib suurin ja järjestämällä henkilökunnan koulutustilaisuuksia.

Jaa artikkeli: