Skip to main content

Lyhytnäköinen linjaus

Salon kaupunginhallitus teki yllättävän linjauksen viime kokouksessaan, kun se äänin 5-8 päätti, että Salo ei ole lähivuosina mukana Valonia-yhteistyössä. 

Vuonna 2008 aloittanut Valonia on kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus, joka toimii nykyään maakuntaliiton alaisena. Mukana ovat muut Varsinais-Suomen kunnat, ja osallistuminen olisi maksanut Salolle 45 senttiä asukasta kohti.

Päätös on mielenkiintoinen. Kaupunginjohtajan esitys oli vielä sen suuntainen, että yhteistyöhön olisi syytä lähteä. Esittelyteksti perustelee asian lyhyesti ja osuvasti lauseella, jonka mukaan Valonian kautta on saatavana juuri sellaisia palveluja, joihin kaupungilla ei ole omia resursseja. Valonia on järjestänyt tilaisuuksia ja neuvontaa esimerkiksi jätevesi- ja energiansäästöasioista, apua ympäristöaiheisten tapahtumien järjestämiseen, ympäristökasvatusta ja tietoa sekä neuvontaa myös yrityksille ja muun muassa taloyhtiöille.

Raadollisimmin mukanaolon olisi voinut perustella rahalla; yrityksissä ja esimerkiksi taloyhtiöissä voitaisiin energiankäyttöön huomiota kiinnittämällä ja oikeita, mahdollisesti hyvinkin pieniä ratkaisuja tekemällä saavuttaa silkkaa säästöä. Luonnollisesti tämä olisi koskenut myös kaupunkia, joka olisi yhtä lailla ollut oikeutettu palveluun.

Toinen puoli on eettinen: kohtuuhintaisesta ympäristökoulutuksesta ja kestävän kehityksen opetuksesta ei luulisi kenenkään tänä päivänä enää kieltäytyvän. Erityisen tärkeää olisi saada lapset ja nuoret tämänkin opintien alkuun. Jos asiaa kysytään seuraavan kerran vasta tämän viisivuotiskauden päättyessä vuonna 2020, pitää asia taas aloittaa aika alusta.

 

Jaa artikkeli: