Skip to main content

Luonnonsuojeluliitto jyrähti Melassuon aurinkovoimaloista

 

Suomen luonnonsuojeluliitto kritisoi Perniön Melassuolle kaavailtuja aurinkovoimaloita ja Salon kaupungin päätöksentekoa asiaan liittyen.

Salo myönsi hankkeelle suunnnittelutarveratkaisun, mitä liitto pitää vääränä työkaluna.  Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola toteaa tiedotteessa, että parhaan sijoituspaikan valintaan tarvitaan kaava riittävine selvityksineen.

Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ja Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys ovat valittaneet Turun hallinto-oikeudeteen Melassuon suunnittelutarveratkaisusta. Valituksessaan piiri katsoo nimenomaan, että suunnittelutarveratkaisun sijaan aurinkovoimalahankkeet tulisi suunnitella kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin kautta.

–Valituksesta voi valtakunnallisesti tulla tärkeä ennakkotapaus, joka linjaisi, voiko aurinkovoimaloita rakentaa suunnittelutarveratkaisuilla, Veistola sanoo.

Luonnonsuojeluliiton mukaan aurinkovoimaa tulee sijoittaa jo rakennettuun ympäristöön sekä valmiiksi avoimille alueille, jotta ei aiheuteta metsäkatoa ja päästöjä turvemailla. Esimerkiksi joutomaat tai muulta teollisuudelta vapautuvat alueet ovat hyviä kohteita aurinkovoiman rakentamiselle.

 

 

Jaa artikkeli: