Skip to main content

Luonnonlaitumet voivat pelastaa pölyttäjät

Luonnonlaidunnuksen ansiosta laiduntavien eläinten rinnalla ympäristössä elää sekä lintuja että pölyttäjiä ja hyönteisiä.

–Ainoa mahdollisuus on tukijärjestelmän muuttuminen, Helsingin yliopiston maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan apulaisprofessori Johan Ekroos toteaa.

Kysymys on siitä, kuinka luonnonlaitumien saamien tukien saavuttamattomiin on rajattu alueita, jotka ennen niitä saivat. Perinneympäristöille myönnettävien tukien ehtoja on kiristetty, eikä EU-rahoitteista tukea saa enää aaria suuremmalle hoitamattomalle luonnonlaitumelle.

Luonnonlaitumia ovat perinnebiotoopit eli niityt, kedot, metsälaitumet ja hakamaat. Nämä ovat lajirikkaimpia elinympäristöjä Suomessa ja niissä asuu monia uhanalaisia lajeja.

Johan Ekroos on tehnyt luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien parissa tutkimustyötä sekä Suomessa että Ruotsissa. Ruotsissa korvausjärjestelmä ja sen tasot ovat monipuolisempia kuin Suomessa, jossa systeemi on yksioikoinen eikä tunnista luonnon monipuolisuutta.

–Monimuotoisuuden edistämistä on mahdotonta hoitaa ilman tukea, maaperä- ja ilmastoasiantuntija Heikki Aro Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitosta sanoo.

Luonnonlaiduntavat lehmät tekevät arvokasta työtä pölyttäjien ja luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta.

Luonnonlaiduntamisen edistäminen on yksi tehokas keino Suomessakin ajankohtaisen pölyttäjäkadon pysäyttämiseen.

–Luonnonlaitumilla elää laiduntamisen ansiosta paljon uhanlaisia kasvi -ja hyönteislajeja, WWF:n entinen pääsihteeri Liisa Rohweder kertoo.

Alueiden ennallistaminen luonnonlaitumiksi on kuitenkin kallista ilman tarvittavien tukien saamista. Ihmisen on tehtävä pohjatyö, jotta eläimet pääsevät laiduntamaan alueille ja tekemään tärkeää työtä luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

–Ellei esimerkiksi kuusiplantaaseja enää voi ennallistaa luonnonlaitumiksi, tavoitteita luonnonlaidunten määrästä ei tulla koskaan saavuttamaan, Kosken kartanon isäntä Fredrik Von Limburg Stirum sanoo.

Hoidettuja luonnonlaitumia on tällä hetkellä 30 000 hehtaaria, kun määrän pitäisi olla Suomen asettaman tavoitteen mukaan ainakin 52 000.

 

Lue koko juttu luonnonlaitumista printti- tai digilehdestä!

 

Jaa artikkeli: