Skip to main content

Lossien valtionosuuden leikkaukset huolettavat Petussa

Yksityistielain uudistamisen tausta-aineistoksi laadittu raportti huolettaa yksityistiekuntia, jotka ylläpitävät lossia. Selvityksessä todetaan, että tarpeellisen palvelutason tarkastelua pidetään välttämättömänä.

Yksityistien ylläpitämä lossi liikennöi Särkisalossa Ulkoluodon ja Petun saarien välillä.
Petusta huomautetaan, että lossin kiinteät kustannukset pysyvät jokseenkin samoina riippumatta lossin käytöstä. Myöskään kolmesta kuljettajasta ei voida luopua työaikalainsäädännön takia eikä harvempi vuoroväli onnistu talvella väylän jäätymisen takia. Kolmen kuljettajan vuorottelu mahdollistaa työssäkäynnin saarelta.

Petun lossin tiekunta on ollut yhteydessä Saaristoasiain neuvottelukuntaan. Kirjelmässä muistutetaan, että yksityiset lossit ovat valtiolle edullinen tapa hoitaa saaristoliikennettä. Jos valtionosuuksia pienennetään kasvaa paine valtion kokonaan kustantamiin liikennöintimuotoihin.
Petun lossia on esitetty tuloksetta valtion lossiksi jo aiemmin.
Lossi saa nyt valtionapua 80 prosenttia hyväksyttävistä menoista, yksityisten kiinteistöjen maksu on noin 400 euroa vuodessa ja Salon kaupungin osuus on 4400 euroa.

Jaa artikkeli: