Skip to main content

Lautakunta yhtenäisen lietetaksan kannalla

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on sitä mieltä, että koko sen toimialueella pitää olla yhtenevät tyhjennysmaksut sako- ja umpikaivolietteelle.  Päätöksen mukaan sakokaivon, pienpuhdistamon ja saostustankin lietteen käsittelystä peritään ensi keväästä lähtien 21,61 e kuutiolta ja umpikaivolietteestä 17,25 e. Päätös on ristiriidassa Salon näkemyksen kanssa;  Salo on esittänyt, että hinnat katsottaisiin puhdistamokohtaisesti.  Parhaillaan umpikaivolietteen käsittely Salossa maksaa runsaat viisi euroa.   

Lautakunnan salolainen jäsen Lauri Havia esitti, että hinnat määrättäisiin edelleen puhdistamokohtaisesti, mutta päälle tulisi hinnoittelulisä. 

Kaiken takana odottaa kysymys vuoden takaisesta päätöksestä;  lautakunta päätti jo vuonna 2018, että alueella siirryttäisiin tasataksaan.  Salo valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen.  Myös tuoreesta päätöksestä on lähdeössä valitus. Yhtä lailla avoinna on edelleen se, minne lietteet Salosta kuljetetaan; Liikelaitos Salon Veden ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n välillä ei edelleenkään ole sopimusta lietteen vastaanotosta ja käsittelystä.
Sopimus jäi kaupunginhallituksessa maanantaina pöydälle.

Jaa artikkeli: