Skip to main content

Lautakunta saattaa asettaa Villa Seaviewin tontin käyttökieltoon

Salon rakennus- ja ympäristölautakunta saa ensi viikon kokouksessaan eteensä toimenpidepyynnön Villa Seaviewin toiminnasta. 

Päätösesityksenä on, että yhtiön tontin käyttö majoitustoimintaan kiellettäisiin, sillä se rakennusvalvonnan mukaan  poikkeaa rakennusluvan mukaisesta ja asemakaavassa sallitusta käyttötarkoituksesta. Kyseessä on vuokrattava lomatalo Teijolla. Naapuri on vaatinut toimenpiteitä asemakaavan vastaisen hotelli- ja kokoustoiminnan kieltämiseksi. Vaatimuksessaan hän toteaa, että alueella on vahvistettu AO-asemakaava, joka ei salli hotelli- ja kokoustoiminnan harjoittamista.   Vaatimuksessaan naapuri kiinnittää huomiota alueella huomattavasti lisääntyneeseen liikenteeseen ja toteaa, että muutakin häiriötä kuten kovaäänistä musiikinsoittoa on ilmennyt.

Kiinteistönomistajaa on kehotettu hakemaan poikkeamispäätöstä, jos toimintaa aiotaan jatkaa.   Hakemusta ei ole saatettu vireille määräaikaan mennessä.   Rakennusvalvonnan mukaan kyseessä on niin olennainen käyttötarkoituksen muutos, että poikkeamispäätös ja käyttötarkoitusta määrittävän rakennusluvan hakemista vaaditaan.  Kaupunki katsoo, että toiminta kiinteistöllä ei vastaa kaavan mukaista omakotiasumista.
Lautakunta on koolla ensi keskiviikkona.

Jaa artikkeli: