Skip to main content

Lautakunta hölläämässä luontoselvityksestä

Salon rakennus- ja ympäristölautakunta on käsitellyt eilen toistamiseen lausuntoaan Lupajan Murske Oy:n yhdistelmälupahakemuksesta.
Lautakunnan on määrä antaa lausunto, luvan myöntää Aluehallintovirasto.

Yhdistelmäluvalla yritys hakee ympäristö- ja maa-aineslupaa kiven louhintaan ja maa-ainesten läjitykseen.
Kyseessä on nykyisenkaltaisen toiminnan jatkaminen ja laajentaminen.

Edellisellä kokouskerralla laajennushakemuksesta ei lautakunta antanut lausuntoa, vaan pykälä poistettiin esityslistalta siitä saadun palautteen vuoksi.
Aiemmassa lausuntoehdotuksessa todettiin muun muassa, että kaavailtu toiminta-alue sijoittuu herkälle alueelle luonnonsuojelualueen välittömään läheisyyteen ja että asiantuntijan oikeaan aikaan laatima luontoselvitys varmistaisi, etteivät arvokkaat luonnonesiintymät ls-alueella tuhoudu.

Lautakunta käsittelee asiaa tänään. 
Uuden lausuntoesityksen mukaan ulkopuolisen tahon tekemiä luontovaikutusarvio ei ole tarpeen ja toiminta-alue jää ennestään louhittujen alueiden väliin.  Samoin uudessa lausuntoesityksessä todetaan, että pohjaveden mittaus ei ole tarpeen.  

Jaa artikkeli: