Skip to main content

Kyläyhdistysten kirje hammashoidosta ei  aiheuta toimenpiteitä

Eteläisen Salon kolmen kyläyhdistyksen kannanotto suun terveydenhuollon järjestämisestä alueella ei vielä saa aikaan toimenpiteitä.  Yhdistykset toteavat kirjeessään, että alue tarvitsisi oman hammashoidon toimipisteen. Perusteina ne nostavat esiin muun muassa väestömäärän ja välimatkat lähimpiin hoitoloihin.

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä, terveyspalveluiden johtaja Kaisa Nissinen-Paatsamala ja johtava hammaslääkäri Riitta Söderlund ovat vastanneet kirjeeseen.  He toteavat vastauksessaan, että suun terveydenhuollon parantaminen on osa sote-uudistusta.  Vastauksessa todetaan, että tilanteessa, jossa suunnitellaan olennaisia muutoksia sosiaali- ja terveyskeskusten toimintaan, ei ole perusteltua suunnitella Salon suun terveydenhuollon toimintaan väliaikaisratkaisua, joka olisi irrallaan muusta kehittämisestä. 

Jaa artikkeli: