Skip to main content

KHO: venesatamasta ei haittaa Matildan ruukkialueelle

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että Matildedalin pienvenesataman laajennuksesta ei aiheudu naapurin ruukkirakennuksia kunnostavalle yritykselle korvauksiin oikeuttavaa haittaa.

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto myönsi vuonna 2007 Koy Meri-Teijo Marinalle luvan sataman laajennukseen. Luvalla yritys saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa.

Naapuritilan ruukinrakennuksia kunnostavien Harri ja Tuula Gustafssonin Kiinteistöosakeyhtiö Mathildedalin ruukintehtaat on valittanut tästä ympäristölupaviraston päätöksestä ensin Vaasan hallinto-oikeuteen.  Valituksessa on katsottu muun muassa uuden veneluiskan aiheuttavan haittaa naapurikiinteistölle. 

Hallinto-oikeus katsoo, että haittaa ei väitetyssä määrässä synny.  
Valittajan mukaan hallinto-oikeus on myös asettanut tilat eriarvoiseen asemaan korvausten suhteen; valittajan omistama Ruukinranta- tila on jätetty tilan käyttötarkoitukseen vetoamalla ilman korvausta, vaikka vastarannan tiloille onkin korvausta maksettu.

Hallinto-oikeuden ja kho:n mukaan valittajien omistaman tilan käyttötarkoitus on sellainen, että venesataman toiminnasta ei sille aiheudu käyttöarvoa vähentävää haittaa.

Satamaa on pyritty kehittämään jo yli 20 vuoden ajan.  Jo vuonna 1986 silloinen Länsi-Suomen vesioikeus antoi Meri-Teijo Oy:lle luvan pienvenesataman rakentamiseen, vesialueen täyttämiseen ja ruoppauksiin.  
Korkein hallinto-oikeus toteaa ratkaisussaan myös,  että ympäristölupaviraston vuonna 2007  myöntämä lupa koskee vielä pienempää aluetta kuin vuoden 1986 lupa.

Jaa artikkeli: