Skip to main content

Kaupunki pitää valitusta Iso-Kiskon rannan häiriköinnistä ylimitoitettuna

Vääntö Iso-Kiskon uimarannan ympärillä jatkuu.
Smartab Finland Oy vaati aiemmin tänä vuonna, että rannan käyttö uimapaikkana tulisi lopettaa.
Yrityksen mukaan käyttö ei vastaa varsinaisesti kaavaan merkittyä ja että rannan käytöstä on aiheutunut häirintää.

Salon rakennus- ja ympäristölautakunta katsoi tuolloin, että kaavamerkinnät sallivat myös uimarantakäytön.

Smartab Finland on nyttemmin yhdessä Marja Wideniuksen, Kajalan yksityistien tiekunnan ja Kajalanrantatien tiekunnan kanssa valittanut lautakunnan päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen. Valituksessa vaaditaan lautakunnan päätöksen kumoamista ja todetaan, että alkuperäisen käyttötarkoituksen eli 2000 asukkaan kunnan venevalkaman sijaan paikka on nyt 50 000 asukkaan kaupungin venesatama, virkistyalue ja uimaranta.
Valittajat toteavat, että kaupunki ei ole toimittanut maa-alueen kaupan yhteydessä esillä ollutta asiakirjaa, jossa olisi maininta uimarantakäytöstä.

Hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossaan kaupunki toteaa, että alue on ollut rantakaavan hyväksymisen jälkeen yleisessä uimarantakäytössä. Kyläyhdistys on kohetanut paikkaa ja rakentanut muun muassa katoksen rantaan.
Kiskon kunnanhallituksen valtuustolle tekemässä esityksessä on aikanaan todettu, että kyse on uimarannaksi suunnitellusta alueesta.
Kaupunki katsoo, että kun maankäytön suunniteltu tarkoitus on esittelytekstissä todettu, on valtuusto hyväksynyt alueen käytön uimarantana. Kaupunki toteaa, että valituksissa annetaan virheellinen kuva paikan massiivisesta käytöstä uimarantana; paikan vaikeahko saavutettavuus, pienimuotoisuus ja vähäinen opastus olisivat hallinto-oikeuden katselmuskäynnillä havaittavissa.  Kaupunki katsoo, että valituksessa uimarannan aiheuttamia haittoja lähikiinteistöille on liioiteltu.

Jaa artikkeli: