Skip to main content

Kaupunki aikoo pitää päänsä Melassuon suojelutarveratkaisussa

Salon kaupungin myöntämää suunnittelutarveratkaisua Melassuolle puidaan nyt Turun hallinto-oikeudessa. Elinvoimajaosto myönsi suunnittelutarveratkaisun noin 30 hehtaarin aurinkovoimala-alueelle helmikuussa.

Elinvoimajaosto käsittelee kaupungin lausuntoa tiistaina.

Lausuntoesityksen mukaan alkuperäistä päätöstä ei ole syytä kumota.

Kaupunki muun muassa katsoo lausunnossaan, että lupaviranomainen ei ole nähnyt hankkeella sellaisia ympäristövaikutuksia, etteikö suunnittelutarveratkaisu olisi ollut riittävä.

Vesistöhaittojen osalta lausunnossa katsotaan suunnittelualueen olevan kaukana vesistöllisestä vaikutusalueesta.  Ratkaisua valmisteltaessa on katsottu, että ympäristövaikutukset ovat hallittavissa.

Yksi valituksista koskee sitä, että Sweco Oy on toiminut suunnittelijana ja luontoselvitysten toimittajana.  Kaupunki katsoo, että luontoarvoja on maankäytön suunnittelua koskevien normien nojalla selvitettävä laajasti ja Swecon tekemien selvitysten sisältö on avattavissa ja tarkastettavissa riippumatta siitä, mikä taho selvityksen on tehnyt.

Kaupunki katsoo, että paikallisia toimijoita on kuultu, sillä kuulutukset on julkaistu kahdessa lehdessä ja hankkeesta on järjestetty yleisötilaisuus.

Lausuntoesityksessä viitataan kesällä 2022 tehtyihin kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksiin.

Kevättalvella 2024 alueella havaittiin erillisessä kartoituksessa merkkejä liito-oravista.

Jaa artikkeli: