Skip to main content

Kaupungilta ei vielä tukea jätevesiosuuskunnille

Salossa vireillä oleville kolmelle jätevesiosuuskunnalle jäi kesän ajaksi yksi avoin kysymys.

Kaikkien kolmen osuuskunnan rahoitushakemukset olivat tiistaina Salon teknisen lautakunnan käsiteltävänä.
Vasta päivää aiemmin kaupunginhallitus oli käsitellyt sitä, millä periaattein vesi-ja viemäriverkkoa laajennetaan toiminta-alueiden ulkopuolelle, samoin vesihuollion kehittämissuunnitelmaa.  Teknisen lautakunnan esityslistaa tehtäessä ei näin ollut tietoa siitä, mikä on suurempi linjaus asiassa.
Tekninen lautakunta jätti vielä rahat jakamatta ja päätti palauttaa asian uudelleenvalmisteluun.

Kotaladon osuuskunta oli anonut kaupungilta 246 500 euron avustusta,  Lupajan osuuskunta lähes samansuuruista ja  ja Kuusjoen osuuskunta havitteli 322 000 euron apua.
Kaupungin tuki on vain osa kokonaisrahoituksesta:  viemärihankkeiden kustannusarvioksi tulee yhteensä nelisen miljoonaa euroa ja enimmillään osuuskuntien uusiin viemäreihin voi liittyä yli 300 kiinteistöä.   Suoran tuen lisäksi kaupungilta tarvitaan lainantakaus ja oman avustuksensa antaa myös Ely-keskus.

Salossa kolmen osuuskunnan vireillä olevat viemäriverkot ovat koko maankin mittakaavassa massiivinen hanke.
– Elleivät nämä ole Suomen suurin projekti lajissaan, niin ainakin lähellä sitä, toteaa osuuskuntien toimitusjohtaja Timo Korpinen.

Osuuskunnista kaksi toimii Perniössä, toinen Kotaladossa ja toinen Lupajalla.  Kolmas on Kuusjoella.

Jaa artikkeli: