Skip to main content

Kantatielle kaavaillaan kahta kilometriä hirviaitoja

Eteläisen Salon halkovalle kantatie 52:lle suunnitellaan yhteensä noin kahden kilometrin pituista riista-aitaa.
Pohjoinen aita sijoittuisi Pohjankylän tienoille ja eteläinen aivan kunnan rajan tuntumaan. Rakennuskustannuksiksi arvioidaan 210 000 euroa.
Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan suunnitellaan rakennettavaksi kokonaisuudessaan 16 kilometriä lisää riista-aitaa. Niiden kustannusarvio on vajaat 700 000 euroa. Alueilla on tällä hetkellä 110 kilometriä aitaa.

Toimenpiteet on kirjattu Varsinais-Suomen ELY -keskuksen suunnitelmaan, jonka tavoitteena on hirvieläineonnettomuuksien vähentäminen Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Destia Oy on ollut konsulttina selvityksessä. 

Suunnitelma on osa käynnissä olevaa Varsinais-Suomen luonnovarojen ja -arvojen vaihemaakuntakaavan valmistelua.
Suunnitelman valmistelua johtanut liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang ELY -keskuksesta ei osaa vielä sanoa, milloin Tammisaarentien hirviaidat saadaan.
– Kyseessä on hanke-ehdotus. Tämän hintaluokan uudistukset menevät sitä kautta, että me esitämme liikennevirastolle ja se ministeriölle. Ensijaisesti tämä tehdään osana tien muuta perusteellisempaa tienparannustyötä, millaista ei tielle 52 ole tällä hetkellä tiedossa.
–Kantatie 52:n suuri peuraonnettomuusriski on otettu huomioon seudun syksyisissä kaatoluvissa. Täytyy sanoa, että vauhti on silti liian hidas. Tiellä liikkuvien on syytä muistaa, että peurakannan kasvu alueella on ollut todella suurta, Klang toteaa.

Raportissa on annettu 258 toimenpide-ehdotusta. Ne ovat peuravaara-alueiden muutoksia, nopeusrajoituksen muutoksia, riista-aitoihin tehtäviä muutoksia ja korjauksia sekä uusien riista-aitojen rakentamista.

Jaa artikkeli: