Skip to main content

Kansallispuistoselvitys käynnistyy, Teijo mukana

Metsähallitus on ryhtynyt selvittämään neljän kansallispuiston perustamisedellytyksiä.  Yksi näistä on Teijon mahdollinen kansallispuisto.

Selvityksissä kartoitetaan kohteen nykytila sekä alueen esittelyn ja retkeilykäytön edellyttämät palvelut itse alueella ja sen lähiympäristössä.

Teijon kansallispuiston kannalta myönteisiä kriteerejä ovat  mahdollisen kansallispuistostatuksen merkitys seudun matkailun kehittämisessä.
Teijon tapauksessa vaikutukset valtiontalouteen ovat pienet, alue on jo valtion omistuksessa.

Selvitystyöt käynnistyvät eri puolilla maata neuvotteluilla sidosryhmien kanssa. Niiden jälkeen kustakin selvitystyöstä järjestetään alueella yleisötilaisuus.

Ministeriön tavoitteena on, että se saisi Metsähallitukselta kaikki selvitykset sidosryhmälausuntoineen viimeistään vuoden loppuun mennessä. 
Selvitysten perusteella ympäristöministeri Ville Niinistö ja hallitus ratkaisevat, ryhdytäänkö lakiesitystä uudesta kansallispuistosta valmistelemaan.

Lopulliset päätökset mahdollisten uusien kansallispuistojen perustamisesta tekee valtioneuvosto ja eduskunta.

Jaa artikkeli: