Skip to main content

Kaavan vastainen laiturityömaa jäihin Matildassa

Salon rakennusvalvonta on pistänyt stopin laiturityömaalle Matildan ruukin edustalla.  Kiistalaituriin kuuluu muun muassa mereen laskevan puron ylittävä silta.
Lupa-arkkitehti hyväksyi joulukuussa Kiinteisto Oy Matildedalin ruukkitehtaiden ilmoituksen laiturin rakentamisesta.  Hakemuksen mukainen laituri olisi voitu rakentaa ilmoituksen perusteella.  
Toukokuun katselmuksessa selvisi kuitenkin, että laiturirakenteet ovat monin verroin isommat kuin hakemuksessa oli mainittuna.
Rakennusvalvontayksikkö päättikin näin määrätä työt keskeytettäväksi.
Lupa-arkkitehti katsoo, että myös asian käsittelyssä on tapahtunut virheitä: ilmoituksen sijasta laiturille olisi pitänyt hakea rakennus- tai toimenpidelupaa.
Myös naapuritilojen puolesta on vaadittu välittömiä toimia rakennustöiden keskeyttämiseksi:  Olli Lehden toimittaman kirjeen mukaan naapurien käsitys on, että saastuneita maamassoja on käsitelty ohjeiden vastaisesti ja mereen johtavaa puroa on syvennetty.  
Rakennuskielto on näillä näkymin voimassa kunnes rakentamisen lupamenettelyn lainmukaisuus on selvitetty.
Rakennus – ja ympäristölautakunta käsittelee laiturisotkua ensi viikon keskiviikkona.

Jaa artikkeli: