Skip to main content

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää tänään siitä, millä periaatteilla sako- ja umpikaivolietteitä jatkossa kuljetetaan. Valvontajohtaja Leena Salmelaisen esitys on, että lautakunnan toimialueella siirrytään sopimusperusteisesta jätteenkuljetuksesta kunnan järjestämään kuljetukseen. 

Näin siitä huolimatta, että esimerkiksi Salo antoi lausunnon, jonka mukaan nykyinen malli ja kiinteistön omistajan järjestämä kuljetus ovat edelleen toimiva ratkaisu.

Lieteasiassa toistuu tuttu kuvio: Salossa väännettiin aiemmin paikallistasolla myös muista jätteistä ja  siitä,  siirrytäänkö kunnan kilpailuttamaan kuljetukseen, vai tekevätkö kiinteistönomistajat omat sopimuksensa.

Argumentit aiemmin olivat samat kuin nytkin lausuntoa annettaessa. Jätehuoltolautakunnan listalla perusteena keskitettyyn kuljetukseen siirtymisessä on muun muassa se, että se on logistisesti tehokkaampaa, palvelu ehdoiltaan samanlaista kaikille ja että viranomaisten saa velvoitteidensa hoitamiseksi tiedot ns. yhdeltä luukulta.
Nykyisen järjestelmän puolustajat taas korostavat muun muassa valinnanvapautta ja paikallisten yrittäjien toimintaedellytyksiä: paikallisten yrittäjien puolesta tunnetaan perusteltua pelkoa. Perusteluissa todetaan myös, että kiinteistökohtaisen sopimisen mallissakin jätelain vaatimukset täyttyvät.

Keskeistä on tietysti ympäristö. Huolena on ollut katoava liete; asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin ei päädy sellaista määrää lietettä, joka toimialueen kaivoista pitäisi tulla. Kauhuskenaariona on, että lietettä lasketaan omin päin esimerkiksi vesistöön.

Lautakunnan esityslistalla todetaan, että kunnan järjestämässä kuljetuksessa voidaan luotettavammin varmistaa kiinteistöt, joilta lietettä on kerätty.
Tämän seurannan pitäisi olla mahdollista, vaikka kuljetukset olisivat useamman yrityksen hoidossa.

Jaa artikkeli: