Skip to main content

Heikkilän kunnantien ja vanhainkodin rakennustyöt suurimmat menoerät Perniön ensi vuoden budjetissa

Perniön kunnanjohtaja Kaarlo Saariluoma on antanut sanomalehdistön edustajille tietoja Perniön kunnan talousarviosta. Sen loppusumma päättyi lähes

samaan kuin kuluvan vuodenkin lopullinen arvio.
Yhteensä ovat menot vuonna 1961 395.807.093 markkaa ja tulot ilman tuloveroa 165.007.093 markkaa, joten taksoituksella koottava summa on 140.800.000

markkaa.

Urheilukenttien ja Naarjärven uimalan kunnossapitoon on varattu 300.000 markkaa sekä samoin uimalan rakentamiseen 300.000 markkaa.
Suurin menoerä aiheutuu Heikkilän kunnantien rakennustöiden aloittamisesta, johon on menopuolella on varattu 20 milj.markkaa, ja tulopuolelle valtion

apua 10 milj.mk.
Pääomamenoissa on varauduttu vanhainkodin rakennusmenoja rahoittamaan 20 milj.mk lisää. Lisäksi koulujen rakentamiseen on merkitty 5 milj.mk joka

lähinnä pitäisi varata Laitilan muutos- ja perusparannustöitä varten. Laitila on ainoa koulu, missä vesi- ja viemärijohdot puuttuvat.

Muista tärkeistä kunnallisista uudistuksista vuodroaan odottaa edelleen kirkonkylän terveystaloasia, läänin lääkäritoimisto on nyt laatimassa

kyyditystä aseman terveystalolle keskustasta, jossa voitaisiin ehkä neuvolatoiminta saada hoidetuksi. Kirjaston tilat puuttuvat, Teijon

urheilukentälle ei vieläkään ole saatu tonttia.  Kunnallistekniset työt alkavat tulla vähitellen ajankohtaiseksi myös Perniön Asemaseudulla sekä

Teijon tehdasalueella ja Vilniemessä.

Perniön joulu 1960

Joulun ollessa ovella on myös kaikkien perniöläisten oma joululehti ilmestymässä Perniö Tunnetuksi ry:n julkaisemana. Lehden tarkoituksena ei ole sisältönsä puolesta olla vain joulujulkaisu vaan lähinnä se on kotiseutujulkaisu.

Kotiseututyö Perniössä elää siirtymävaihetta sikälikin, että yhdistyksen taholta on tarjottu museokiinteistö kokoelmineen Perniön kunnalle, koska vähän varainen yhdistys ei pysty saattamaan museon lämmityskysymystä kuntoon, mikä esineiden säilymisen kannalta on aivan välttämätöntä.
Äsken pidetyssä valtuuston kokouksessa on kunta tehnyt myönteisen päätöksen vastaanottamisesta.

(Perniönseudun Lehti 1.12.1960)

Jaa artikkeli: