Skip to main content

Ennätyssuuri yhteisöveropotti nosti Salon plussalle

Salon viime vuoden tilinpäätös on selvästi ennakoitua parempi.   Arvioitua suuremmat verotulot nostivat tilinpäätöksen lopulta 9,5 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.
Suurin yksittäinen tekijä tulopuolella on yhteisöveropotti, joka kasvoi  lähes 60 miljoonaan euroon, missä on kasvua 26 prosenttia. Yhteisöverojen jako-osuus olikin kaikkien aikojen suurin.

Kunnallisveron tilityksistä kertyi 142 miljoonaa euroa, määrä laski runsaalla prosentilla. Verotuloja kaikkiaan kertyi 210 miljoonaa eli lähes kymmenen miljoonaa arvioitua enemmän.   Toimintatuottoja kirjattiin 111 miljoonaa ja toimintakuluja vajaat 362 miljoonaa.   Talous on tasapainossa sikäli, että 27 miljoonan euron vuosikate riitti 17,7 miljoonan poistoihin ja tilikauden tulokseksi jäi näin 9,3 miljoonaa euroa.

Ennakoitua suurempi puskuri ei tarkoita sitä, ettei tiukkaan taloudenpitoon olisi tarvetta jatkossakin, sillä yhteisöveron jako-osuus puolittuu 4,4 prosentista 2,1 prosenttiin jo tänä vuonna. Samoin kunnille tilitettävä, korotettu yhteisövero-osuus putoaa vuoden 2011 jälkeen normaalille tasolleen. Samoin verotulojen tasaus vuonna 2012 on edellisiä vuotta suurempi.
Talousarvion tarkkuus kärsii edelleen kaupungin nuoruudesta, vielä viime vuoden budjettiakaan tehtäessä ei ollut käytettävänä historiatietoja menoista ja tuloista. Tämä näkyy toteutumissa; tuloja kaikkiaan kertyi 108 prosenttia arvioituun nähden, menoja 102.  Lisämäärärahoja vuoden mittaan myönnettiin viisi miljoonaa, niistä valtaosa erikoissairaanhoitoon.

Investointien suhteen kaupunki eli nuukanlaisesti, investointibudjetista käytettiin vain reilut 80 prosenttia eli 20,2 miljoonaa euroa. Syynä ovat kustannusarvioiden alittumiset ja hankkeiden lykkääntymiset.

Velan määrä kuitenkin kasvoi, vuoden lopussa Salolla oli lainaa 74,8 miljoonaa. Asukaskohtainen lainamäärä nousi 1182 eurosta 1354 euroon, kun keskimäärin kunnilla on velkaa runsaat 2000 euroa asukasta kohti.

Jaa artikkeli: