Skip to main content

Asteljoen ratasilta tehtiin luvatta

Asteljoen ylittävä Rantaradan silta  ja joen uoman muutos tehtiin ilman vesilain mukaista lupaa, todetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä.

Asia tuli ilmi, kun virasto käsitteli Asteljoen  järjestely-yhtiön hallintopakkohakemusta.

Järjestely-yhtiö on käynyt oikeutta silta-asiassa  kolmisen vuotta. Yhtiö on sitä  mieltä, että aikaisemman sillan korvannut teräsputkisilta ei ole riittävän suuri ja aiheuttaa tulvia yläjuoksulla.

Aluehallintovirasto päätyi samalle kannalle ja vaatii Liikennevirastoa  muuttamaan silta sellaiseksi, ettei se aiheuta haitallista padotusta. Toinen vaihtoehto on, että Liikennevirasto tekee putkisillan ja Asteljoen uoman pitämiseksi nykyisellään vesilain mukaisen hakemuksen.

Jälkimmäisessä vaihtoehdossa aluehallintoviranomainen ratkaisee luvan ehdot ja millä keinoin haitallisia vaikutuksia  voidaan vähentää tai poistaa kokonaan.
Liikennevirasto on ilmoittanut hakevansa lupaa putkisillalle ja uoman siirrolle.

Aluehallintoviraston mielestä putkisilta aiheuttaa  tulvan vaaran ja vähentää  toteutetun järjestelyn tuomaa hyötyä.
Asteljoen järjestelyyn lupa annettiin 1988.

Jaa artikkeli: