Skip to main content

Aimontappoon vireillä suuri soralupa

Aimontapon ja Arpalahden kyliin on vireillä maa-aineslupa. Reilun kuuden hehtaarin alueelta halutaan ottaa seuraavan kymmenen vuoden aikana 220 000 kuutiota soraa. Suunnittelualue sijaitsee Pyymäen – Tuohitun I-luokan pohjavesialueen sekä arvokkaan kallio- tai harjualueen aluerajausten länsireunalla. 

Samalla haetaan lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä joulukuun 12. päivään asti Halikon virastotalossa.

Jaa artikkeli: