Skip to main content

Varhaiskasvatuksen säästöt vaikuttavat vuosikymmeniä

Edellisellä vaalikaudella kehitettiin koulutusta ja varhaiskasvatusta sosialidemokraattisten opetusministerien johdolla.
Taloustilanne oli haastava jo tuolloin ja koulutusleikkauksilta ei voitu välttyä. Samalla oli selvää, että lisäleikkauksiin koulutuksesta ei ollut enää varaa tällä vaalikaudella.
Kouluihin säädettiin koulujen työrauhapaketti. Tämä laki antoi rehtoreille ja opettajille lisäkeinoja työrauhan säilymiseen kouluissa. Myös koulujen yhteisöllisyyttä vahvistettiin lisäämällä oppilaiden osallisuutta ja osallistumista muun muassa koulujen järjestyssääntöjen ja opetussuunnitelmien laadintaan.
Nykyhallituksen politiikka on hyvin erilaista. Se on tehnyt koulutukseen massiiviset leikkaukset. Viime vaalikauden koulurauhapakettia ollaan purkamassa normien karsimisen nimissä. Nämä velvoitteet eivät ole kuitenkaan tarpeetonta byrokratiaa, vaan tukevat kouluympäristön ja koulujen ilmapiirin parantamista. Ne antavat työkaluja taistella koulukiusaamista vastaan.
Varhaiskasvatuksen puolella viime hallituskaudella säädettiin myös uusi varhaiskasvatuslaki. Uutena säännöksenä laissa säädettiin lapsiryhmien enimmäiskoosta päiväkodeissa. Päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Esimerkiksi kolme vuotta täyttäneiden kokopäivähoidossa olevien lasten ryhmässä saisi olla yhtä aikaa läsnä enintään 21 lasta ja alle kolmevuotiaiden ryhmässä enintään 12 lasta.
Sipilän hallitus muutti ensitöikseen sekä uutta varhaiskasvatuslakia että päivähoitoasetusta. Päivähoitoasetuksen muutoksella seitsemän lapsen sijasta päiväkodissa tulee olla yksi hoito- ja kasvatustehtävissä oleva henkilö kahdeksaa lasta kohden. Varhaiskasvatuslain muutoksella lyhennettiin varhaiskasvatus 20 tuntiin viikossa.
Sosialidemokraateille laadukas varhaiskasvatus on perhepolitiikan keskeisimpiä tavoitteita.
Varhaiskasvatuksen on oltava jokaisen lapsen oikeus riippumatta vanhempien varallisuudesta tai työllisyystilanteesta. Sosialidemokraatit korostavat erityisesti laadukkaan päivä- ja vuorohoidon merkitystä lapsen, vanhempien ja yhteiskunnan edun kannalta. Varhaiskasvatuksen on tuettava lapsen kokonaisvaltaista kehitystä.
 Seuraavana hallituksen leikkauslistalla on jälleen kerran lapsiperheitä kurittava esitys, kun päivähoidon asiakasmaksuja ollaan korottamassa. Varhaiskasvatuksen heikennykset, aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korottaminen 100 prosenttia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen korottaminen ei voi olla jättämättä pysyviä jälkiä suomalaisten lasten ja perheiden hyvinvointiin. Perheiden kyky selvitä arjesta heikentyy, eriarvoisuus lisääntyy, syrjäytymisen riski kasvaa ja kynnys työn vastaanottamiseen kohoaa.
Hallituksen koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja perheiden toimeentuloon kohdentamat säästöt tulevat vaikuttamaan yhteiskuntaamme vuosikymmeniä tästä eteenpäin.
Edelleen muistissa ovat 90-luvun laman leikkausten vaikutukset lapsiin. Nyt näistä virheistä maksetaan kovaa hintaa syrjäytymisenä ja monina siihen liittyvinä lieveilmiöinä.
Olisi kuvitellut, että noista taannoisista virheistä olisi opittu. Nyt päinvastoin samat virheet ollaan toistamassa monta kokoluokkaa suurempina.
 Katja Taimela
kansanedustaja, sd.
 

Jaa artikkeli: