Skip to main content

Päättäjät eivät tunne päiväkodin arkea

Salon kaupunki suunnittelee lomauttavansa työntekijänsä kahden viikon ajaksi. Kaupungissa on jo nyt pula päivähoitopaikoista ja henkilökunta ponnistelee voimavarojensa äärirajoilla. Jo nykyisessä tilanteessa liikutaan aika ajoin henkilökuntamitoitusten laillisuuden rajamailla. Pätevästä henkilökunnasta on huutava pula.
Vapaaehtoisten palkattomien lomien tai lomarahan vaihtaminen vapaaksi ei muuttaisi tilannetta miksikään. Keväästä asti päiväkotien työntekijöiden on ollut haasteellista ottaa palkattomia vapaita, koska sijaisten käyttöä harkitaan hyvin tarkkaan, eikä sijaisia ole aina tarvittaessa edes saatu.      90- luvun säästötalkoissa työntekijät olivat mukana ja heille luvattiin korvata talkoot, laman hellitettyä. Työntekijöiden palkitsemisen sijaan rahalla asfaltoitiin pyöräteitä. Tärkeää sekin, mutta ei ole omiaan herättämään luottamusta jos politiikkoihin.
Miten kaupungin päättäjät järjestävät lasten hoidon lomautusten ajan TURVALLISESTI, ja säädösten mukaisesti? Kuka kantaa vastuun? Miten järjestetään palvelujen saatavuus lomautusten aikana, löytyykö hoitopaikka samalta vai vastakkaiselta reunalta?
Mihin unohtui lapsen etu ja pysyvät ihmissuhteet? Varhaiskasvatuksen kulmakivet Lapsen hyvinvointi , laadukas varhaiskasvatus ja pysyvät ihmissuhteet ovat koko lomautusten ajan romukoppaan heitettynä. Lomautusten todellinen vaikutusaika on huomattavasti pidempi kuin 2 viikkoa, ellei kaupunki päätä olla tarjoamatta varhaiskasvatusta 2 viikon ajan ja sulkea kaikki yksiköt yhtä aikaisesti.
Varhaiskasvatuksen henkilökunta ja esimiehet ovat syyttömiä jos lomautukseen mennään. Tosiasia on kuitenkin se, että he joutuvat kärsimään tilanteesta yhdessä lasten ja heidän vanhempiensa kanssa.
Poliittisten päättäjien olisi hyvä vierailla päiväkodeissa ja tutustua todelliseen tilanteeseen, perus arkeen. Tai ehkä saamme heidät lomautusten ajaksi päiväkoteihin palkatta töihin, jolloin arki paljastuu.

Keijo Tikkanen, Lastentarhanopettajien luottamusmies
Laura Tamminen, Salon Lastentarhanopettajat ry.:n Pj.
Jaa artikkeli: