Skip to main content

Mussaaren ja Nurkkilan kouluihin vain yksi ekaluokkalainen

Eteläisessä Salossa 70 uutta koululaista

Uusi kouluvuosi perusopetuksessa alkaa  ensi keskiviikkona.  Eteläisen Salon kouluissa koulutaipaleensa aloittaa yhtensä hieman yli 70 uutta ekaluokkalaista.  Seitsemän koulun kesken aloittavien oppilaiden määrässä on kuitenkin suuria eroja.

Perniön kirkonkylän koulussa aloittaa koulutaipaleensa 36 uutta oppilasta. Koulun oppilasmäärä on syksyllä 216.
Kiskossa Toijan koulussa aloittaa 18 uutta oppilasta. Kokonaisoppilasmäärä on Toijassa 103.
Saurun koulu on alueen kolmanneksi suurin, mutta Toijaan verrattuna oppilasmäärä putoaa heti puoleen, 51 oppilaaseen. Ekaluokkalaisia Saurussa aloittaa seitsemän.

Myös Teijon koulussa aloittaa keskiviikkona seitsemän uutta oppilasta. Kokonaisoppilasmäärä on puolestaan 36. Niin ikään 36 oppilaan Särkisalon koululla ensimmäisellä luokalla aloittaa neljä oppilasta.

Nurkkilan ja Mussaaren kouluilla ensimmäisen vuoden aloittavilla oppilailla ei ole lainkaan samanikäisiä luokkakavereita, sillä koulutaipaleensa aloittaa kummassakin koulussa vain yksi oppilas. Opetus tapahtuu yhdistelmäluokissa.
Esimerkiksi 22 oppilaan Nurkkilan koulussa ensimmäisellä, toisella ja kolmannella luokalla on yhteensä vain seitsemän oppilasta. Mussaaren koulussa taas on yhteensä vain 15 oppilasta.
– Tässä voi nyt jokainen miettiä miltä siitä ekaluokkalaisesta tuntuu. Ei siinä saa pallopelejä aikaiseksi luokkakavereiden kanssa, Salon kaupungin perusopetuksen opetustoimen johtaja Tommi Tuominen sanoo.
Oppilasmäärät perustuvat kesäkuisiin arvioihin. Virallinen oppilasmäärä tarkistetaan aina ensimmäisen koulupäivän jälkeen.
– Niihin voi tulla pieniä muutoksia, voi olla, että perheitä on muuttanut, tullut avioeroja tai syntynyt uusperheitä, Tuominen kertoo.

Syksyllä Salossa aloitetaan päättäjille tehtävä palveluverkkoselvitys. Koulujen kohdalla se tarkoittaa sitä, että tarkastelun alle otetaan alakoulut, joissa viiden vuoden aikana oppilasmäärä on ollut kolme kertaa alle 36.
– Siellä tarkastelun alla ovat Teijo, Mussaari ja Nurkkila, Tuominen sanoo.
Hän painottaa, että päätöksen tekeminen ei pohjaudu pelkästään lukuihin.
– Päättäjillä on kylmän faktan lisäksi mahdollista olla sydän mukana.
Selvitystyössä päättäjille tuodaan faktatiedot, mutta sen jälkeen päättäjillä on mahdollisuus käyttää omaa maakuntatuntemustaan ja nostaa esiin historiaa, perinteitä, tunnetta ja muita päätöksenteon kannalta merkittäviä asioita.
– Virkamiehet eivät kouluja lakkauta, vaan päättäjät tekevät ne linjaukset. Päätökset tehdään demokratian kautta.


Jaa artikkeli: