Skip to main content

Kuntapäätöksenteko tarvitsee nuoria naisia  

Kuntavaalit lähestyvät ja parhaita ehdokkaita aletaan jo kysellä mukaan. Kuntavaaleissa on kysymys meidän kaikkien lähellä olevista kaikkein keskeisimmistä asioista: tärkeät lähipalvelut ja arjen sujuvuus toteutuvat juuri kunnallisen päätöksenteon kautta.

Koulutus ja päiväkoti, kulttuuri-, nuoriso- ja kirjastopalvelut, kaupunkisuunnittelu, maankäyttö, veden- ja energiantuotanto, jätehuolto, ympäristöpalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palo- ja pelastustoimi kuuluvat kaikki kuntien lakisääteisiin tehtäviin.

Nuorten osuus kuntien päättäjistä on pieni. Viime kuntavaalien jälkeen tehdyn Kuntaliiton selvityksen mukaan kunnanvaltuustojen ja kunnanhallitusten puheenjohtaja ovat keskimäärin 52-vuotiaita – alle kolmekymppisiä on murto-osa. Kunnanhallituksessa ainoastaan yksi prosentti puheenjohtajista on alle kolmekymmenvuotiaita.
Kuitenkin monien suurten kaupunkien väestörakenne on nuorisopainotteinen ja kaikissa Suomen kunnissa asuu nuoria naisia. Myös heidän äänensä tulisi tulla kuuluviin päätöksenteossa. Pienten lasten vanhemmat olisivat avainasemassa tekemään päätöksiä koulutus- ja päiväkotipalveluista, nuorempi sukupolvi tulisi ottaa myös huomioon paremmin tulevaisuuden investointeja suunniteltaessa.
Mikäli nuoret naiset eivät asetu ehdolle ja tule valituksi vaaleissa, päätökset tekee heidän puolestaan tulevaisuudessakin joku muu.

Päätöksenteon tulevaisuutta suunnitellessa voitaisiin miettiä myös entistä paremmin sitä, miten ruuhkavuosia elävät voisivat osallistua aktiivisemmin. Koronakriisi on tuonut ulottuvillemme ennennäkemättömän nopean muutokset kohti digitaalisuutta, kenties myös pandemian jälkeen voitaisiin hyödyntää näitä taitoja aikaisempaa tehokkaammin.
Jos päätöksenteon mekanismit noudattavat tällä hetkellä vallassa olevien osallistumismahdollisuuksien tukemista, emme voi tulevaisuudessakaan odottaa uusien poliitikonalkujen voivan osallistua itselleen sopivammilla tavoilla – tai kenties lainkaan.

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset kannustaakin yhä useampaa naista asettumaan ehdolle tulevan kevään kuntavaaleissa. Lisäksi toivomme, että päätöksentekokäytäntöjä tarkasteltaisiin entistä paremmin myös esimerkiksi pienten lasten vanhempien näkökulmasta.

Iina Antinluoma
pj, Varsinais-Suomen
Kokoomusnaiset

Jaa artikkeli: