Skip to main content

Koululaisille paksu siivu ensi vuoden investoinneista

Kirkonkylän koulun rakentaminen valmiiksi on Salon ensi vuoden uusia investointeja. Kuva on Avoimet työmaat – päivästä, jolloin hanketta esiteltiin koululaisille.

Keskellä Perniötä päivä päivältä valmistuva Kirkonkylän koulu on Salon ensi vuoden keskeinen investointi.  Koulun rakentamiseen ja kalustamiseen varataan vielä ensi vuonna neljä miljoonaa euroa ja kalustamiseen 1,3.   Kaikkiaan Salo investoi ensi vuonna 18,7 miljoonalla eurolla. Lapset ja nuoret saavat muutakin hyvää: koulujen pihoja kunnostetaan 200 000 eurolla, perusopetuksessa kaavaillaan oppilaskoneiden hankkimista neljänsien ja yhdeksänsien luokkien oppilaille ja lukiokoulutuksessa toisen asteen maksuttomuuden laajenemiseen varaudutaan hankkimalla ilmaisia oppimateriaaleja ja koneita.

Salon vs. kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen julkisti talousarvioesityksensä perjantaina.  Kyseessä on myös viimeinen nykymuotoinen talousarvio: ensi vuoden jälkeen budjetista putoavat pois sosiaali- ja terveysmenot, kun nämä palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestettäväksi.

Varsin valoisia talousnäkymiä Korhosella ei ollut esiteltävänään:  tilikausi painuu pakkaselle 9,3 miljoonaa euroa.

Vaikka sote-palvelut ovat runsaan vuoden kuluttua uusissa käsissä, kehittää Salo vielä tätä toimintaa:  tiedossa on lisäresursseja muun muassa perhetiimiin ja lasten avohuollon palveluihin sekä sosiaaliohjaukseen.

Salolta siirtyy maakunnan palkkalistoille noin 1500 työntekijää.  Sitä ennen tämän alan henkilöstön määrä kasvaa:  hoitajamitoituksen kasvun myötä kaupunki palkkaa uusia hoitajia.  Uusia tehtäviä aukeaa yhteensä 50.

Leikkauslistoja tai palveluista karsimista Korhosen esitys ei sisällä.  Katsauksessaan hän arvioi kuntatalouden ensi vuonna heikkenevän, kun valtion koronatuet päättyvät.

Jaa artikkeli: