Skip to main content

Alueen ihmisten osaamiselle on annettava arvoa

Perniönseudun Lehti kirjoitti ennen pääsiäistä Perniössä järjestetystä tilaisuudesta, jossa itsekin alustin lähidemokratiasta. Selvennän tässä hiukan lukijoillekin minkälaisesta mallista puhuin.

Lähidemokratian hoitamiseksi paras mielestäni olisi malli, jossa esim. kukin Perniön kylä valitsisi edustajansa aluelautakuntaan, jolla on budjetti.
Tämä budjetti ei ole vain kuusinumeroinen summa, vaan useita miljoonia. Rovaniemellä Yläkemijoen alueella esim. aluelautakunnan budjetti on 2100 euroa per alueen asukas (1000 asukkaan osalta siis 2,1 miljoonaa).

Tällaisen aluelautakunnan vastuulle voidaan antaa siten alueen koulutoimi, päiväkodit, vanhustenhoito yms. jotka palvelut voidaan ostaa kaupungilta, kuten Rovaniemellä on tehty, tai ne voidaan ostaa yksityiseltä tai yhdistykseltä. Näin aluelautakunta itse päättää siitä, onko alueella yläaste tai lukio tai vanhainkoti, sillä budjettirahoillaan se voi itse ostaa palvelut.
Tällainen aluelautakunta ei varmasti ylenkatsoisi kylien asukkaiden kuljetustarpeita vaan varmistaisi, että muutkin kuin koululaiset pääsisivät kyliltä taajamiin.

Jos aluelautakunnan budjetti on vain kuusinumeroinen summa, ei se riitä alueen kehittämiseen. Sillä voi kyllä järjestää tempauksia ja somistaa kadunvarsia kukkaistutuksin, mutta jos kaupungin keskushallinto voi edelleen viedä alueelta lukion tai näivettää yläasteen, ei näillä kosmeettisilla toimilla voida aluetta todellisuudessa kehittää.

Lähidemokratiassa on keskusteltu siitä, miten reunapitäjien asukkaat saavat äänensä kuuluviin heitä koskevassa päätöksenteossa. Lähidemokratiassa on enemmän kysymys siitä, että kaupunki ja kaupunkilaiset hukkaavat aikaa ja runsaasti rahaa ilman mitään lisäarvoa keskittämällä kaiken päätöksenteon alueeltaan näin laajassa kaupungissa. Sosiaali- ja terveystoimessa ja joissain erityispalveluissa keskusjohdon tarjoama asiantuntijuus on tietenkin välttämätöntä.
Meillä ei yksinkertaisesti ole enää varaa nykyiseen tuhlailevaisuuteen.

Tulevaisuutta ei rakenneta jokavuotisilla lomautuksilla, vaan tunnustamalla tosiasiat. Kaupungin alue on laaja, mutta pullollaan ihmisiä, jotka tuntevat oman ympäristönsä vahvuudet ja osaavat käyttää niitä järkevästi.

Olen täysin vakuuttunut siitä, että aivan kuten Rovaniemellä, meilläkin pystyttäisiin järjestämään nykyistä paremmat palvelut nykyistä edullisemmin, jos vain järjestämisvastuu olisi aluetta tuntevien tahojen käsissä. Samoin olen vakuuttunut, että tällaisen aluelautakunnan tulisi muodostua nimenomaan kylien edustajista, näin sen perspektiivi on riittävän laaja ja monipuolinen ja kehittämisote tasapuolinen.

Jaana Shelby
Aijala, Salo

Jaa artikkeli: